Tin Tức - Sự Kiện

IMG_0227

Ngày hội thắp sáng ước mơ – Tặng áo...

Với mục đích, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có niềm tin vào cuộc sống vào tương lai, biết vươn lên trong

Đọc thêm

Tin Mới

IMG_0227

Ngày hội thắp sáng ước mơ – Tặng áo...

Với mục đích, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có niềm tin vào cuộc sống vào tương lai, biết vươn lên trong

Đọc thêm