Tin Tức - Sự Kiện

Untitled1

TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THỰC HIỆN...

             Nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề an toàn giao thông đối với học sinh, ngày 16/1/2017, đoàn trường THPT Lục Ngạn số 2 phối hợp cùng với cơ quan công an Huyện Lục Ngạn tổ chức buổi tuyên truyền đến tập thể Giáo viên,

Đọc thêm

Tin Mới

Untitled1

TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THỰC HIỆN...

             Nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề an toàn giao thông đối với học sinh, ngày 16/1/2017, đoàn trường THPT Lục Ngạn số 2 phối hợp cùng với cơ quan công an Huyện Lục Ngạn tổ chức buổi tuyên truyền đến tập thể Giáo viên,

Đọc thêm