Tin Tức - Sự Kiện

img_0348

Tuyên truyền phòng, chống tác hại của...

TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 2 TỔ CHỨC
“TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ”
Thực hiện Kế hoạch số 1245/KH-SGD&ĐT ngày 15 tháng 11 năm 2016 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016, Sở Gíao dục và Đào tạo Bắc Giang kết

Đọc thêm

Tin Mới

img_0348

Tuyên truyền phòng, chống tác hại của...

TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 2 TỔ CHỨC
“TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ”
Thực hiện Kế hoạch số 1245/KH-SGD&ĐT ngày 15 tháng 11 năm 2016 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016, Sở Gíao dục và Đào tạo Bắc Giang kết

Đọc thêm